Współpraca

Zapraszamy do współpracy:

- biura projektowe i architektów
- przedsiębiorstwa budowlane
- biura i pośredników nieruchomości
- kancelarie notarialne
- spółdzielnie mieszkaniowe
- wspólnoty mieszkaniowe
- zarządców nieruchomości
- samorządy terytorialne i funkcjonalne
- inne podmioty działające w sektorze budownictwa i nieruchomości